هیچ محصولی یافت نشد.

سپتیک تانک ساده ترین و پرکاربردترین واحد مورداستفاده درتصفیه فاضلاب به ویژه فاضلاب های بهداشتی – انسانی است. سپتیک تانک مخزنی است که درآن فاضلاب به کمک فرایندهای یاز قبیل تهنشینی ،شناور ساز یوبیولوژیکی تصفیه میگردد. ازسپتیک تانکها بطورگسترده ای درواحدهای مسکونی ویلایی،مجتمع های مسکونیو اداری،کارگاههای عمرانی وساختمانی،کارخانجات تولیدی وصنعتی، هتلها، رستورانها،ومجتمع های تفریحی و ورزشی استفاده میشود.