نمایش 1–12 از 27 نتیجه

نمایش 1–12 از 27 نتیجه

مخازن زیر پله ای از حجم 500 لیتر الی 1500 لیتر تولید میشود

مناسب جهت نگهداری انواع مایعات ازقبیل ( آب آشامیدنی ،سوخت ، اسید و …)  درفضای محدود زیر پله و سایر فضاهای شیبدار

موارد کاربرد مخازن زیرپله ای:

۱- ذخیره و نگهداری آب شرب
۲- ذخیره آب آتش نشانی

این مخازن برای جانمایی در فضای زیر راه پله طراحی و تولید شده اند.مخازن زیر پله مخزن مارکت ابعاد و تنوع زیادی دارند که با اغلب فضاهای زیر پله در مجتمع ها و ساختمان ها سازگار است.

لطفا در خصوص جانمایی این مخازن مانند سایر مخازن به نکات ذیل توجه فرمایید :
کنترل مسیر انتقال مخزن به محل نصب ، عرض درب منزل ، عرض راهرو کنار نرده راه پله و دیوار و به ویژه ارتفاع زیر راه پله و امکان چرخاندن مخزن برای جایگیری در محل نصب بایستی به دقت اندازه گیری و ارزیابی شود ، تا از رد شدن مخزن در طول این مسیر و جایگیری آن اطمینان حاصل گردد.