همکاری فروشندگان با مخزن مارکت

همکاری در فروش چیست؟

 

همکاری در فروش ، نوعی از بازاریابی است که شخص سومی به عنوان همکار در فروش وارد عمل میشود. نمایش دهنده ها میتوانند صاحبان ( وب سایت ها ، کانال های تلگرامی ،صفحات پر مخاطب در شبکه های اجماعی و یا صاحبان مشاغل مرتبط ) باشند که با تبلیغ و یا معرفی محصولات مخزن مارکت فرستاده ودر ازای فروش محصولات از مخزن مارکت کمیسیون دریافت کنید