نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

برای تامین آب شرب ساختمان ، مخزن آب پلی اتیلن چند لیتری تهیه کنیم؟

مخزن آب پلی اتیلن چند لیتری تهیه کنیم؟
دیدگاهتان را بنویسید