نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

برای تامین آب شرب ساختمان ، مخزن آب پلی اتیلن چند لیتری تهیه کنیم؟

مخزن آب پلی اتیلن چند لیتری تهیه کنیم؟مطابق اعلام آبفا شهر تهران برای هر واحد مسکونی ۲۵۰ لیتر حجم ذخیره آب مورد نیاز است. مثلا یک مجتمع هشت واحدی به ۲۰۰۰ لیتر آب ذخیره قبل از پمپ (تامین فشار آب ) در ساختمان نیازمند است.در نتیجه این ساختمان  نیاز به یک مخزن آب پلاستیکی  ۲۰۰۰ لیتری می باشد.
دیدگاهتان را بنویسید